Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

חפש לפי שם פרטי/משפחה
    

אורון נסיה ז"ל

(08/03/1918 - 05/02/2017)

אנדרשניק נתן ז"ל

(21/07/1929 - 04/12/2016)

ארד אהרון ז"ל

(09/02/1937 - 27/03/2013)

בנדיקוף בנימין ז"ל

(23/03/1905 - 17/02/1995)

אביה של בתיה דולינסקי זכרה לברכה... קרא עוד...

בנדיקוף קטלינה ז"ל

(28/04/1918 - 14/06/2004)

אמה של בתיה דולינסקי זכרה לברכה... קרא עוד...

בנודיז שרלוט ז"ל

(01/12/1916 - 10/10/2013)

ברודסקי ארנולדו ז"ל

(24/10/1941 - 18/05/2019)

גבעון דורון ז"ל

(23/04/1963 - 07/12/2021)

גליני צבי ז"ל

(01/04/1918 - 23/11/2016)

גליצקי ישראל ז"ל

(08/02/1916 - 12/12/2011)

גלעד אילן ז"ל

(31/03/1947 - 27/08/2019)

גרוסמן שרה ז"ל

(04/10/1921 - 26/04/2011)

גרימן בועז ז"ל

(08/08/1981 - 30/12/2012)

גרימן זיוה ז"ל

(03/12/1953 - 30/12/2022)

גרשוני חנה ז"ל

(13/09/1919 - 05/10/2011)

דגן נירית ז"ל

(14/06/1973 - 27/08/1998)

דולינסקי בתיה ז"ל

(20/12/1937 - 09/07/2010)

הורוביץ מורדכי ז"ל

(21/02/1928 - 01/12/2020)

המר יהודה ז"ל

(24/07/1920 - 06/07/2006)

הראל מרים ז"ל

(27/08/1927 - 20/03/2023)

מרים הראל ז"ל דור המייסדים. ספרה- "אלה חיי" זכרונות יצא לאור בתשע"ג -2012.... קרא עוד...

הררי מנחם/מוסיה ז"ל

(25/12/1917 - 19/10/1997)

זהבי מרים ז"ל

(27/10/1907 - 24/01/2000)

אמה של שושנה פז.... קרא עוד...

זק חיים ז"ל

(25/04/1932 - 23/03/2013)

זק רחל ז"ל

(22/06/1931 - 03/05/2018)

כהן קמוסיה ז"ל

(17/01/1917 - 30/10/1973)

להב שרה ז"ל

(07/02/1918 - 11/03/2012)

לנדס שלום ז"ל

(19/12/1922 - 25/01/2013)

מייזליץ אדלה ז"ל

(24/10/1911 - 08/01/2007)

מייזליץ שלמה ז"ל

(16/05/1944 - 10/03/2021)

מן שוניה ז"ל

(02/03/1917 - 10/01/2001)

מנע כרמלה ז"ל

( - 29/05/2023)

ניר מיכל ז"ל

(12/01/1956 - 29/07/2014)

סלע משה/מיטו ז"ל

(26/09/1933 - 01/03/2014)

סלע רויטל ז"ל

(18/02/1960 - 24/01/2010)

סלע שרה גרסיאלה/ צ'לה ז"ל

(14/11/1934 - 16/11/2021)

פוזין שוני ז"ל

(20/06/1918 - 04/12/1988)

צורי ניסן ז"ל

(13/11/1915 - 24/12/2014)

קידר נעמי ז"ל

(31/07/1942 - 13/05/2014)

קפלן מוני ז"ל

(11/05/1921 - 09/07/2014)

קפלן מילכה ז"ל

(28/12/1923 - 13/03/2000)

קרימר יצחק ז"ל

(13/01/1909 - 24/03/1994)

אביה של בטי גברי... קרא עוד...

קרימר שרה ז"ל

(17/06/1909 - 01/10/1994)

רביד משה ז"ל

(17/07/1923 - 28/10/1997)

רביד שושנה ז"ל

(18/06/1931 - 14/05/2022)

רותם ברכה ז"ל

(27/11/1949 - 14/07/2010)

רינק חוליו (יחיאל) ז"ל

(17/07/1934 - 26/01/2023)

שוורץ מורדכי/מוקה ז"ל

(19/10/1919 - 09/03/2012)

שוורץ ניצן ז"ל

(02/04/1981 - 22/01/2018)

שוורצמן טובה/גיטלה ז"ל

(20/04/1916 - 14/11/2004)

שלי נסים ז"ל

(29/11/1944 - 04/01/2016)

שפירא איתי ז"ל

(06/05/1947 - 10/07/2020)

שפירא עודד ז"ל

(27/07/1974 - 29/12/2000)

nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות