Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לצורי ניסן ז"ל
(13/11/1915 - 24/12/2014)     ( ו כסלו תרעו  -  ב טבת תשעה )

ארץ לידה-בסרביה
ת.ז-3503372
שם משפחה קודם-שטיינברג
שם האב-משה
שם האם-פנינה
תאריך הצטרפות לישוב-1.9.1936
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות