Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לסלע שרה/גרסיאלה צ'לה ז"ל
(14/11/1934 - 16/11/2021)     (  -  )

ארץ לידה-ארגנטינה
ת.ז-64022528
שם משפחה קודם-רבוטניקוף
שם האב-יצחק
שם האם-מרים
תאריך עליה-1.3.1955
תאריך הצטרפות לישוב-1.12.1955 
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות