Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לברמק משה ז"ל
(01/01/2023 - 01/01/2023)     (  -  )

ארץ לידה-רומניה
ת.ז-3503638
שם האב-מנשה
שם האם-פרומה
תאריך עליה-1.1.1939 
תאריך הצטרפות לישוב-1.6.1939
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות