Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לרותם ברכה ז"ל
(27/11/1949 - 14/07/2010)     ( ו כסלו תשי  -  ג אב תשע )

ארץ לידה-ישראל
ת.ז-30199624
שם משפחה קודם-פרימן
שם האב-יצחק
שם האם-ציפורה
תאריך הצטרפות לישוב-7.11.1968 
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות