Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לניר מיכל ז"ל
(12/01/1956 - 29/07/2014)     ( כח טבת תשטז  -  ב אב תשעד )

ארץ לידה-גרמניה
ת.ז-13170725
שם משפחה קודם-קלאוזנר
שם האב-קרל
שם האם-מרליס
תאריך עליה-19.1.1974
תאריך הצטרפות לישוב-23.10.1974
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות