Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה להורוביץ מורדכי ז"ל
(21/02/1928 - 01/12/2020)     ( ל שבט תרפח  -  טו כסלו תשפא )

ארץ לידה-ארגנטינה
ת.ז-60847019
שם האב-פיבל
שם האם-שרה
תאריך הצטרפות לישוב-1.4.1954
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות