Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב בתוך אתר המועצה האזורית שער הנגב בקישור הנ"ל
https://negev.gal-ed.co.il/Web/He/SearchResults/Default.aspx#

דף הנצחה לרביד משה ז"ל
(17/07/1923 - 28/10/1997)     (  -  )

ארץ לידה-פולין
ת.ז-10903482
שם משפחה קודם-רייכברט
שם האב-אהרון
שם האם-מרים
תאריך הצטרפות לישוב-1.11.1953 
חבר 
< חזרה לאתר הנצחה
nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות