Rapoo- It solutions & Corporate template

 08-6809179

צור קשר

office@nir-am.com

שלח דוא"ל

צמיחה דמוגרפית – לאתר הקיבוץ

הצמיחה הדמוגרפית היא יעד מרכזי של הקיבוץ שלא חוסך במאמציו לעודד ולהמשיך בקליטה. בשנים האחרונות הצטרפו לניר-עם קרוב ל-140 חברים חדשים, והמשך הגידול הדמוגרפי כבר מובטח גם לשנים הבאות.

הקליטה בניר-עם היום היא לחברות מלאה בלבד, כלומר חברות בקיבוץ כמו שאר החברים היותר ותיקים, לפי אותם קריטריונים של חובות וזכויות של כל חברי קיבוץ ניר-עם. על-כן המבקשים להצטרף לקיבוץ עוברים תהליך היכרות הדדית הכולל בדיקת התאמה לחיי הקהילה הקיבוצית.

עם ההצטרפות של משפחות חדשות וצעירות, האופי הקהילתי של ניר-עם התחזק בשנים האחרונות, עם דגש על אירועים משותפים וקשרים חברתיים. אל מול ריבוי הקליטה של משפחות בגיל צעיר יחסית, כך הקיבוץ מתברך היום בגידול מספר הילדים ולא חוסך במשאבים לטובת חינוך ופעילויות חינוכיות לילדים בכל הגילאים.

ברוח הדפוסים של הקיבוץ המתחדש ואימוץ עיקרון שיוך דירות, לכל משפחת חברים מגרש ובית משלה, והחברים החדשים רוכשים ובעיקר בונים ביתם החדש במגרשים שהוקצו לכך. עשרות מגרשים סומנו בתכנית הרחבת הקיבוץ, וחלקם הגדול כבר מאוכלס עם המשפחות החדשות שהתקבלו לחברות.

לאור קצב הקליטה מספר המגרשים הפנויים לקליטה הצטמצם מאוד, והקיבוץ ממשיך להיערך למקומות חדשים שבהם ניתן יהיה לקוט משפחות חדשות.

למידע נוסף על אפשרות קליטה, ניתן לפנות למזכירות הקיבוץ שתכוון אתכם לאחראי על הצמיחה הדמוגרפית:

טל' 08-6809179

מייל: office@nir-am.com

nir-am abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות