קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין

03/09/2017

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין                                                                              

 בימים האחרונים קיבלנו הודעות ממשרד הפנים שאישורים אלה נשלחו                   

 לחברים. חבר שקיבל בדואר מסמך מתבקש להביא אותו למרים במשרדים

 או לצביה במזכירות הטכנית. אנחנו צריכים את המקור – צבע תכלת-               המעוניין יוכל לקבל צילום.

 אנא שימו לב!                                                                                                                                                       חבר אשר כתובתו בתעודת הזהות איננה ניר עם , מתבקש לחפש את

  האישור בכתובת הרשומה ולהביאו אלינו.         

 האישורים דרושים לנו לאימות זכאויות במשרד השיכון.                                       

             

זה חשוב ודחוף

  מודה לכם על שיתוף הפעולה.

  בטי גברי
חסר רכיב