קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

משולחנה של מנהלת הקהילה

28/07/2017

 


משולחנה של מנהלת קהילה


לקהילת ניר עם שלום רב,

 

"מחשבים מסלול מחדש" הופך להיות חוויה בשביל כולנו, אחד מרגעי האמת של קהילת ניר עם. תוך כדי השתתפות באירוע והתבוננות על המתרחש סביב, התמלאתי התפעלות ורגשי תודה. ככל שהזמן עובר, אני מעבדת את תחושותיי והזמן מאפשר לצפות באירועים מפרספקטיבות שונות.

 

על מנת לעשות סדר בתחושות, רגשות ומחשבות שמציפות אותי מאז "רגע האמת", חשבתי לנכון להפריד בין האירוע עצמו לבין ההדים שהתהליך מעורר בקהילה. "מחשבים מסלול מחדש" הוא פרי של תהליך המוכיח שלאנשים יש רצון עז לעשות למען ולהתנדב עם, תוך מגע פנים אל פנים, שחברי הקהילה מחפשים הזדמנות לקשר, בו הם מרגישים שותפים, אחראים ומשמעותיים. תהליך זה, הוא הוכחה שבניר עם ישנם הכוחות להפוך הון אנושי להון חברתי. 

 

כפי שפורסם לאחרונה, קם צוות ייעודי לביצוע פעילויות חברתיות המורכב מאורנה שוורץ, דנה מזרחי בראודה, ריימונד מייזליץ, יפעת לוי רייך, עמית וייץ ועילית פז. הצוות בנה תכנית עבודה מפורטת שבקרוב תאושר בהנהלת הקהילה. התוכנית נבנתה סביב שלוש מטרות עיקריות :

  1. גיבוש הקהילה על ידי קיום מפגשים לפלחי האוכלוסיות השונות, תוך ניצול מקסימלי של המשאבים האנושיים והפיזיים בהם הקהילה התברכה.
  2. הגברת גאוות היחידה על ידי העמקת ההכרות של חבריה עם השורשים שאפשרו את הפיכתו של הקיבוץ לקהילה צומחת ומשגשגת.
  3. חידוד תחושת השייכות על ידי בחירת שמות חדשים לשכונות שיהיו בסיס לשיפור הנראות של חצר היישוב.

מתוך התחברות לאחד מרגעי האמת של קהילתנו, אני מזמינה את כל אחד ואחת מכם לשאול את עצמו מה אירוע זה לימד אותנו על עצמנו! מה אפשר לקחת ממנו, על מנת להפוך את הקהילתיות למשמעותית ורלוונטית יותר עבורנו. כבר היום, חברים וגופים שונים שהכירו בצורך יוזמים פעילויות למען הקהילה. כל חבר שבידו רעיון מחובר ליוזמה מוזמן לפנות אלי.

 

 

 

 

ועדת ביקורת חוזרת למסלולה

לאחר סיום תהליך בחירת ועדת ביקורת: פטריק כהן - יו"ר, ענת כץ, שמעון קרן צבי ושי ששון, הוועדה בליווי אורית פורד, מבקרת פנים, בנו תכנית עבודה לשנים הקרובות שאושרה באסיפה:

בוצע -2016

2017

2018

2019

ביטחון וצח"י

שכר שכירים

קליטה

הנהלת חשבונות 

יחסי גומלין קיבוץ תאגידים

פנסיה וביטחון סוציאלי (*)

מכסף לפי המלצת

מועצת המנהלים

ביטוח / הליך קבלת החלטות וישומן

ביצוע דוחות קודמים בניה פרטית

מלונית

ומטווח

מעקב מערכת חינוך וחקלאות

דוח מעקב רכש במכסף בריאות ורווחה

דוח מעקב ביטחון וצח"י

יחסי גומלין קיבוץ תאגידים

 

 

(*) לאור העובדה שבוצעה ביקורת לתפקודה של קרן הנאמנות על פי דרישות רשם האגודות, הוחלט שעל הוועדה לשקול מחדש את רלוונטיות הביקורת לתחום.

 

תהליך עם ועדת מכרזים

בחודשים האחרונים מתקיים תהליך בדיקה מעמיק של אכיפת נהלי הבחירה של נציגי ציבור ובעלי התפקידים השונים בסיוע המקצועי של ניקול רבין - רכזת ועדת מכרזים. כחלק מהתהליך התקיים דיון במנהלת בו הוגדר איזה בעלי תפקידים נבחרים לקדנציה ואיזה בעלי תפקידים ממלאים את תפקידם מתוקף מקצועיותם. כרגע, אנו מקיימים הליך מסודר להבהרת מועד סיום הקדנציות של נציגי הציבור ו/או בעלי התפקידים השונים.

תוצרי התהליך יוצגו לציבור לאחר הבהרת כל הנקודות הדורשות התייחסות.

 

דוחות פנסיה בדרך?

על פי החלטות הקיבוץ וע"פ חקיקת המס החדשה חבר בקיבוץ מתחדש נדרש לדווח על מלוא הכנסותיו במסגרת הקיבוץ. לכן,  על  חברי הקיבוץ  להמציא מידי שנה לקיבוץ, דוח שנתי בדרך של טופס 106 ודוחות צבירה פנסיונית (ו/או קופות גמל ו/או ביטוח מנהלים) . טופסי 106 הוגשו ונלקחו בחשבון לבניית המאזן לשנת 2016. מאידך גיסא, מעט חברים הגישו את דוחות הצבירה הפנסיונית.

הנכם מתבקשים להגיש לבטי או לי את הדוחות הנ"ל לשנת 2016 בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- מה- 10/08/17.

חשוב לנו להבהיר שסעיפים 60 א' (ד) (2) ו- 60 א' (ב) (4) לפקודת מס הכנסה קובעים סנקציות לקיבוץ ולחבר קיבוץ במקרה שהקיבוץ אינו מדווח על הכנסות חבר. חשוב לציין שלאור השינוי הנ"ל בחקיקה לגבי המיסוי הקיבוצי, חברים שלא ידווחו דרך הקיבוץ צפויים לשלם סכומי מס עודפים, כמו כן אי דיווח מלא עשוי להוביל לטענה להעלמת הכנסות על כל המשתמע מכך.

 

קהילה למען הצעירים?!

במהלך השנה אחרונה התקבלו החלטות הבאות לשנות את הסדרי הדיור של בני הקיבוץ ולהתאימם לקיבוץ המתחדש. יחד עם זאת, לאחר שיחות ופניות של בנים,  השכלנו להבין שאם ברצוננו לשמור על קהילה צעירה ותוססת, עלינו להתייחס לצורכי ה"חברה" הצעירים בכללותם.

על מנת לקדם את הנושא יצרנו קשר עם מזי כהן, מנהלת מרכז הצעירים בשער הנגב. המרכז מהווה כתובת לצעירי שער הנגב המחולקים ל-3 קבוצות : גילאי 18-22, גילאי 22 עד "ילד ראשון" ומשפחות צעירות. המרכז מקדם תחומים כמו: תרבות, השכלה - תעסוקה ופיתוח קריירה, צמ"ד ומעורבות חברתית הקשורים לאוכלוסייה הנ"ל.

 

ב- 06/08 יתקיים דיון בהנהלת הקהילה בהשתתפות מזי, שמטרתו לקיים תהליך להתאמתו של המתווה המועצתי לצרכי קהילת ניר עם בכלל ולצעירי ניר עם בפרט. הצלחת התהליך מותנה בהקמת מנהלת צעירים. בשורות אלו אני מזמינה כל צעיר/ה שהנושא קרוב לליבו לפנות אלי או למזי.

חסר רכיב