קבצים

http://www.nir-am.org.il/media/sal/pages/339/f39_למצבי חירום SMS.pdf