קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

ביטוח וביטחון סוציאלי

14/11/2016
על תחום הבטוח והבטחון הסוציאלי אחראית בטי גברי. 

לבטי אפשר לפנות לבירורים והבהרות.     086809040   0507549925. 

 

לחברים חולקה חוברת מטעם חברת דקלה בשם פוליסת "מגן ניתוחים וטיפולים לקבוץ" וצורף "דף פרטי ביטוח למבוטח/ת בפוליסה קבוצתית" , אישי .

שם צוין כי לבירורים נוספים ניתן לפנות למשקי הקיבוצים סוכנות לבטוח בע"מ

טל' :   073-700-1213

פקס:   03-7616259 

כתובת:  רחוב חשמונאים 91 תל-אביב

חסר רכיב