קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

תעריפי חשמל

26/09/2016
חשוב לדעת!!!

למרות שמחירי החשמל שלנו נקבעים מקומית הם מושפעים 
מתעריפי החשמל הארציים. 
שימוש מושכל בחשמל יכול להוריד לנו עלויות . 
רצ"ב שעות התעריפים השונים לאורך השנה.                               

חסר רכיב