חסר רכיב

צמיחה דמוגרפית

25/07/2016
הצמיחה הדמוגרפית הינה יעד מרכזי של קיבוץ ניר-עם. 
הקליטה המתחדשת בקיבוץ החלהבשנת 2011 עם הצטרפות חברים במעמד של עצמאות כלכלית – מעמד המשלב אוטונומיהובעלות על ביתם עם חברותם באגודה הקיבוצית, תוך ציפייה למעורבות ושיתוף בחיי הקהילה.
במרץ 2012 החל הפיתוח להקמת שכונת המשך הכוללת 42 יחידות דיור במגרשים שרובם
בשטח של 1 דונם.
החל משנת 2013 עם התאמת תקנוני סדרי חיים, מצטרפים החברים החדשים לקבוץלחברות אחידת מעמד.
התוכניות המוצעות לבתים החדשים כוללות דגמים צומחים מ-93 מ"ר עד 210 מ"ר. כמו בשאר
שכונות הקיבוץ.
בתי השכונה החדשה ("שכונת השיבולים") מוקפים שטחים ירוקים, ללא גדרות הפרדה.
לבני הקיבוץ המצטרפים כחברים, ניר-עם מציע גם אופציות בנייה נוספות בחצר הקיבוץ או רכישה
ושדרוג בתים קיימים.
למידע נוסף על אפשרויות קליטה ניתן לפנות למזכירות הקיבוץ (086809179), או לעופר ליברמן המרכז את 
תכניות הצמיחה הדמוגרפית(050-5666700).
                                                                                          
                                                           המזכיר אבי קדוש, אוגוסט 2012
חסר רכיב