קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

חדר הדרכה של "גלובל" )חדר 02-מקלט עילי-סמוך למגורי הסטודנטים והגנים( יום כיפור בניר עם- התשע"ח

28/09/2017
חסר רכיב