קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

צמיחה דמוגרפית

25/07/2016
הצמיחה הדמוגרפית הינה יעד מרכזי של קיבוץ ניר-עם. 
הקליטה המתחדשת בקיבוץ החלה בשנת 2011, במרץ 2012 החל הפיתוח להקמת שכונת המשך הכוללת 42 יחידות דיור.
החל משנת 2013 עם התאמת תקנוני סדרי חיים, מצטרפים החברים החדשים לקבוץ לחברות אחידת מעמד.
התוכניות המוצעות לבתים החדשים כוללות דגמים צומחים מ-93 מ"ר עד 210 מ"ר. כמו בשאר
שכונות הקיבוץ.
בתי השכונה החדשה ("שכונת השיבולים") מוקפים שטחים ירוקים, ללא גדרות הפרדה.
נכון לשנת 2018, כל השטחים הפנויים בשכונה שווקו ואולי בעתיד יתפנו שטחים נוספים.
לבני הקיבוץ המצטרפים כחברים, ניר-עם מציע גם אופציות בנייה נוספות בחצר הקיבוץ או רכישה
ושדרוג בתים קיימים.
למידע נוסף על אפשרויות קליטה ניתן לפנות למזכירות הקיבוץ (086809179)
.
                                                                                          
                                                           
חסר רכיב